You are here

Ovala spännbucklar. En Studie av vikingatida standardsmycken med utgangspunkt frän Björköfynden

TitleOvala spännbucklar. En Studie av vikingatida standardsmycken med utgangspunkt frän Björköfynden
Publication TypeBook
Year of Publication1985
AuthorsJANSSON, I.
Publication LanguageSwedish
Country: 
Tags: