You are here

Oświatowa i popularizatorska działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

TitleOświatowa i popularizatorska działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsSPELAK, L.
EditorORZECHOWSKI, S., and I. SULIGA
Book Title50 lat badań nad Starożytnym hutnictwem Świętokrzyskim: archeologia – metalurgia – edukacja
CityKielce
PublisherKieleckie Towarzystwo Naukowe (KTN)
Pages213-220
Publication LanguagePolish
ISBN Number978-83-86006-97-7
Abstract

with English abstract: Educational and popularizing role of the M. Radwan’s Museum of ancient metallurgy of the Świętokrzyski Region in Nowa Słupia

The book title in English would be: 50 years of research on ancient metallurgy of the Świętokrzyski Mountains Region

Country: 
Era(s):