You are here

Också det minsta kan lära oss mycket – kort om slitspårsanalys

TitleOckså det minsta kan lära oss mycket – kort om slitspårsanalys
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsKNUTSSON, K., and H. KNUTSSON
EditorFONTELL, Y., and K. JAHN
Book TitleArkeologi E4. Årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby
CityUppsala
Pages14-17
Publication LanguageSwedish
Country: