You are here

Objectius I projectes educatius dels museus arqueològics a Europa. Catalunya

TitleObjectius I projectes educatius dels museus arqueològics a Europa. Catalunya
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2002
AuthorsADZERIAS SAPERAS, M., and A. MORELLÓ BAGET
Conference NameLa funció social i educativa dels museus, Treballs d'arqueologia 8, Actes del IV Seminari d’Arqueologia I Ensenyament, [Proceedings of the 4th conference on archaeology and education with summaries], Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 d
Pagination91-110
PublisherBellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria
Conference LocationBarcelona
EditorGONZÁLEZ MARCÉN, P.
Publication LanguageSpanish
ISSN Number1134-9263
Country: