You are here

Mest als bron voor verkoold plantaardig materiaal uit opgravingen in het nabije oosten: waarnemingen en experimenten

TitleMest als bron voor verkoold plantaardig materiaal uit opgravingen in het nabije oosten: waarnemingen en experimenten
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsNEEF, R., and S. BOTTEMA
JournalPaleo-Aktueel
Volume2
Pages72-76
Place PublishedGroningen
Type of Articlearticle
Publication LanguageDutch