You are here

Mat, musik och fäst. Experimentet som forsknings- och förmedlingsmetod 2008

TitleMat, musik och fäst. Experimentet som forsknings- och förmedlingsmetod 2008
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsJOHANSSON, E.
CityVuollerim
PublisherVuollerim 6000 år
Publication LanguageSwedish
Country: