You are here

Malmö Kogg, ett projekt med marinarkeologiska förtecken

TitleMalmö Kogg, ett projekt med marinarkeologiska förtecken
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsROSBORN, S.
EditorEINARSSON, L.
Book TitleMarin arkeologi och kulturmiljövård
CityKalmar
PublisherKalmar Läns Museum
Pages29-33
Publication LanguageSwedish
Country: