You are here

Malmö Kogg - ett project med marinarkeologiska förteckn

TitleMalmö Kogg - ett project med marinarkeologiska förteckn
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsROSBORN, S.
EditorEINARSSON, L.
Book TitleMarinarkeologi och kulturmiljövård (Marine archaeology and cultural heritage care)
CityKalmar
PublisherKalmar Läns Museum
Pages29-33
Publication LanguageSwedish
Country: