You are here

L'oferta pedagógica del Museu de Gavá: l'exemple de les mines prehistóriques

TitleL'oferta pedagógica del Museu de Gavá: l'exemple de les mines prehistóriques
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1996
AuthorsBORREL, M., and J. M. CARRETE
Conference NameActes i Jornades d'Arqueología i Pedagogía
PublisherMuseu d'Arqueologia de Catalunya
Conference LocationBarcelona
Publication LanguageCatalonian
Country: