You are here

Les constructions du village néolithique de Khirokitia - Chypre, reconstitution et experimentation: premier bilan d’ une expérience

TitleLes constructions du village néolithique de Khirokitia - Chypre, reconstitution et experimentation: premier bilan d’ une expérience
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsDAUNE-LE BRUN, O.
Conference NameArqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
EditorBELARTE, M C., J. POU, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
Publication LanguageFrench
ISBN Number978-84-923969-6-2
Country: 
Era(s):