You are here

La reconstrucción de una casa iberica en la Bastida de les Alcusses

TitleLa reconstrucción de una casa iberica en la Bastida de les Alcusses
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsBONET ROSADO, H., F. RUBIO, and E. DÍES
Conference NameArqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
EditorBELARTE, M C., J. POU, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
Publication LanguageSpanish
ISBN Number978-84-923969-6-2
Country: