You are here

La reconstrucción arquitectónica, alternative para la comprensión de Numancia

TitleLa reconstrucción arquitectónica, alternative para la comprensión de Numancia
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsJIMENO MARTÍNEZ, A., A. SANZ ARAGONÉS, and J P. BENITO BATANERO
Conference NameArqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
EditorBELARTE, M C., J. POU, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
Publication LanguageSpanish
ISBN Number978-84-923969-6-2
Country: