You are here

La funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002

TitleLa funció social i educativa dels museus. Actes del IV seminari Arqueologia i ensenyament [4th conference on archaeology and education] Museu d’Historia de Catalunya, Museo de Gavà, 14 – 16 de novembre 2002
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsGONZÁLEZ MARCÉN, P.
JournalTreballs d'Arqueologia
Issue8
Pages161
PublisherBellaterra: Universitat Atonoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i de Prehistoriá, Divisió de Prehistòria
Place PublishedBarcelona
Type of Articlearticle
Publication LanguageSpanish
ISSN Number1134-9263