You are here

Kun et trekkdyr i jordbruket? Hestens betydning i nordnorsk yngre jernalder

TitleKun et trekkdyr i jordbruket? Hestens betydning i nordnorsk yngre jernalder
Publication TypeThesis
Year of Publication2010
AuthorsBUNSE, L.
Academic DepartmentArchaeology
UniversityUniversity of Tromsø
CityTromsø
DegreeMA
Thesis TypeMA
Publication LanguageNorwegian
Country: