You are here

Jernalder i Danmark og Gudme

TitleJernalder i Danmark og Gudme
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsKJER MICHAELSEN, K.
Series EditorMIDTGAARD, P.
CityGlamsbjerg
PublisherAlrune
Number of Pages64
Publication LanguageDanish
ISBN Number87-7369-236-0
Abstract

Denne bog indeholder dels en generel gennemgang af jernalderen i Danmark og dels en omtale af jernaldersamfundet i Gudme. Den generelle del, der er den mest omfattende, gennemgår med udgangspunkt i arkæologien karakteristika for perioden. Her omtales bl.a. klimaet, boligen, klædedragten, landbrug, redskaber, religion, krig og transportformer. Desuden er et kapitel helliget "Germania" af Tacitus. I den anden del af bogen går man tæt påGudme i jernalderen, og her fortælles om kongen, kongsgården, skatte og andre fund i området samt jernaldersamfundets opløsning. Bagest i bogen er der et indeks. Det er en interessant og faglig bog, der formidler mange informationer om perioden. Bogen har et nydeligt layout, hvordan to-spaltede tekst, der kan selvlæses fra 5.-6. kl, understøttes af et varieret billedmateriale. Det består af kort, s/h stregtegninger og fotos samt nutidige farvefotos fra jernalderlandsbyen i Næsby, der med sine personer og tableauer tilstræber autenticitet. Skolebibliotekerne har mange titler om jernalderen, men denne kan udmærket supplere de allerede eksisterende. Den kan anvendes til selvstændig læsning fra 5.- 6. kl. samt til historieundervisningen fra 6.kl.

Country: 
Era(s):