You are here

Iron smelting at Eindhoven

TitleIron smelting at Eindhoven
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1994
AuthorsLAWTON, I., and J. KEEN
Conference NameIJzersterk: experimenten met ijzer winnen en smeden te Eindhoven, uitgave n.a.v. het gelijknamige symposium, gehouden van 16-24 oktober 1993 in het Prehistorisch OpenluchtMuseum te Eindhoven
PublisherStichting Prehistorisch Huis Eindhoven
Conference LocationEindhoven
EditorBOONSTRA, A.
Publication LanguageEnglish
ISBN Number978-90-73070-15-8