You are here

Introduktion inför en exkursion

TitleIntroduktion inför en exkursion
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1990
AuthorsÖDMAN, A.
Conference NameLevandegörande arkeologi – hur och varför, Metodkonferens
Conference Start Date1989
PublisherRiksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer
Conference LocationLund
Publication LanguageSwedish
ISSN Number0348-6826
ISBN Number91-7192-807-3
Country: