You are here

Hallen i Lejre

TitleHallen i Lejre
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1997
AuthorsCHRISTENSEN, T.
EditorCALLMER, J., and E. ROSENGREN
Book Title...gick Grendel att söka det höga huset..., arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder
CityHalmstad
PublisherHallands länsmuseer
Volume9
Pages47-54
Series TitleHallands länsmuseer skriftserie
Publication LanguageDanish
ISBN Number978-99918-41-44-1
Volume Description

Gotarc. Serie C. Arkeologiska skrifter 17 / Slöinge projektet 1

Country: 
Era(s):