You are here

Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og allianser på Vestlandet i merovingertida?

TitleGraver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og allianser på Vestlandet i merovingertida?
Publication TypeThesis
Year of Publication2000
AuthorsMELING, T.
Academic DepartmentArchaeology
UniversityUniversitetet i Bergen
CityBergen
DegreeHovudfagsoppgave i arkeologi med vekt på Norden
Thesis TypeHovudfagsoppgave
Publication LanguageEnglish
Country: