You are here

Gene Fornby, Arkeologiska forskningsresultat blir en levande järnåldersgård

TitleGene Fornby, Arkeologiska forskningsresultat blir en levande järnåldersgård
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1992
AuthorsEDBLOM, L.
EditorGRUNDBERG, L., and L. EDBLOM
Book TitleArkeologi Nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forksning: Norra Ångermanland (Örnsköldsvik)
Pages157-162
Publication LanguageSwedish
Country: 
Era(s):