You are here

Foteviken - Kungarike i upplevelsernas tid

TitleFoteviken - Kungarike i upplevelsernas tid
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsPETERSSON, B.
EditorARONSSON, P., and E. LARSSON
Book TitleKonsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli
PublisherCentrum för kulturforskning, Växjö universitet
Volume1
Publication LanguageSwedish
Country: