You are here

Förhistoriska och tidigmedeltida hus i södra Sverige. En morfologisk och kronologisk studie

TitleFörhistoriska och tidigmedeltida hus i södra Sverige. En morfologisk och kronologisk studie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1995
AuthorsLARSSON, M. G.
EditorGÖTHBERG, H., O. KYHLBERG, and A. VINBERG
Book TitleHus och gård i det förurbana samhället. Artikeldel. Rapport från ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvariaämbetet.
CityStockholm
PublisherRiksantikvariaämbetet
Volume14
Pages23-64
Series TitleRiksantikvariaämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter
Publication LanguageSwedish
Country: