You are here

Experimentacions sobre arquitectura protohistòrica al Baix Penedès (Tarragona)

TitleExperimentacions sobre arquitectura protohistòrica al Baix Penedès (Tarragona)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsBELARTE, M. C., J. MORER, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
JournalSaguntum Extra: III Reunió sobre economica en el món ibèric (1999)
Volume3
Pages423-430
Type of Articlearticle
Publication LanguageSpanish
Country: