You are here

Ett forsok inom experimentel arkeologi med tolkning av frön

TitleEtt forsok inom experimentel arkeologi med tolkning av frön
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsHALLIN-LAWERGREN, G.
JournalSeminar papers from Umeå Universitet
Pages49
Place PublishedUmeå
Type of Articlearticle
Publication LanguageSwedish