You are here

Els parcs arqueológics a Catalunya: aspectes historics, pedagògics i patrimonials

TitleEls parcs arqueológics a Catalunya: aspectes historics, pedagògics i patrimonials
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsGENERA, M.
JournalTribuna d'Arqueologia
Volume1995-96
Pagesxx-xx
PublisherGeneralitat de Catalunya, Departament de Cultura
Place PublishedBarcelona
Type of Articlearticle
Publication LanguageCatalonian
ISSN Number1130-7781
Country: