You are here

El projecte d’interpretació arquitectònica de la ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès)

TitleEl projecte d’interpretació arquitectònica de la ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès)
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsVALLÈS, J P., J. SANTACANA MESTRE, D. ASENSIO I VILARÓ, and J. SANMARTÍ GREGO
Conference NameArqueo Mediterrània, Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentació Arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21, i 22 de gener del 2000), Treballs de l'àrea d'arqueologia de la
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
EditorBELARTE, M C., J. POU, J. SANMARTÍ GREGO, and J. SANTACANA MESTRE
Publication LanguageSpanish
ISBN Number978-84-923969-6-2
Country: 
Era(s):