You are here

Båtgrav som kilde - konstruksjon og rekonstruksjon av båt fra vikingetid

TitleBåtgrav som kilde - konstruksjon og rekonstruksjon av båt fra vikingetid
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsULRIKSEN, E.
EditorDJERW, U., and S. HAASUM
Book TitleMänniskor och båtar i Norden. Rapport från ett Seminarium vid Sjöhistoriska Museet 29 - 31 Maj 1998
CityStockholm
PublisherSjöhistoriska Museet & Bottnisk Kontakt
Volume39
Pages52-56
Series TitleSjöhistoriska Museets Rapportserie
Publication LanguageNorwegian
Country: