You are here

Att rekonstruera det förflutna. En problematisering av användandet av rekonstruktioner

TitleAtt rekonstruera det förflutna. En problematisering av användandet av rekonstruktioner
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsWRENTNER, R.
JournalSeminar Papers from Lunds Universitet
Volume1B
Pages31
PublisherInstitutionen för Arkeologi
Place PublishedLund
Type of Articlearticle
Publication LanguageSwedish
Abstract

(Reconstructing the past. Problematizing the using of reconstructions)

Country: