You are here

Arbeitsbericht über den Schmelzversuch im Prähistorische Niederlassung Eindhoven

TitleArbeitsbericht über den Schmelzversuch im Prähistorische Niederlassung Eindhoven
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1994
AuthorsTODTENHAUPT, D., U. TODTENHAUPT, and N. NEHLS
Conference NameIJzersterk: experimenten met ijzer winnen en smeden te Eindhoven, uitgave n.a.v. het gelijknamige symposium, gehouden van 16-24 oktober 1993 in het Prehistorisch OpenluchtMuseum te Eindhoven
PublisherStichting Prehistorisch Huis Eindhoven
Conference LocationEindhoven
EditorBOONSTRA, A.
Publication LanguageGerman
ISBN Number978-90-73070-15-8