You are here

Aplikace metody archeologického experimentu a její přínos pro dějiny sklářské výroby v období vrcholného středověku

TitleAplikace metody archeologického experimentu a její přínos pro dějiny sklářské výroby v období vrcholného středověku
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1999
AuthorsČERNÁ, E.
EditorČECH, P.
Book TitleArcheologické výzkumy v severozápadních Cechách v letech 1993-1997. Príspevky k praveku a rané dobe dejinné severozápadních
CityMost
Volume5. Most
Pages171-182
Publication LanguageCzech
Country: