You are here

Antropologická rekonstrukce podoby èlovìka podle lebky

TitleAntropologická rekonstrukce podoby èlovìka podle lebky
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsDROZDOVÁ, E.
Secondary AuthorsTICHÝ, R., and et al
JournalŽivá Archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
Volume6
Pages17-18
PublisherFHS Univerzity Hradec Králové
Place PublishedHradec Králové
Type of Articlearticle
Publication LanguageCzech
ISSN Number1213-1628